Biuro Analiz Finansowych

Usługi

Księgowość:

 • Obsługa księgowa spółek z o. o., jawnych, cywilnych, komandytowych oraz innych form działalności
  • Prowadzenie ksiąg handlowych
  • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
  • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
  • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Obsługa firm z udziałem kapitału zagranicznego
 • Obsługa w języku niemieckim i rosyjskim
 • Sporządzanie raportów miesięcznych
 • Sporządzanie raportów do zagranicznych spółek macierzystych
 • Sporządzanie bilansów
  • Sporządzanie i analiza bilansów zysku i strat oraz przepływów środków pieniężnych
 • Wyprowadzanie zaległości Ewidencja i rozliczenie podatku VAT
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
  • Deklaracje PIT
  • CIT
  • VAT
 • Roczne zeznania podatkowe
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Rozliczenia z ZUS-em (przekaz elektroniczny)

Obsługa kadrowo-płacowa:

 • Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa
  • Przygotowanie umów o pracę , wypowiedzeń, aneksów, świadectw pracy
  • Przygotowanie umów cywilnoprawnych tj. umów o dzieło i umów-zleceń
  • Zgłoszenie i wyrejestrowanie pracownika
  • Zgłoszenie zmian
  • Rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów
  • Wyliczanie świadczeń urlopowych
  • Prowadzenie akt osobowych
  • Przygotowanie list płac
  • Zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu
  • Deklaracje ZUS DRA + załączniki RMUA na życzenie klienta